November 30, 2014

Bir önceki yazımda, Türkiye’de devlet bütçesinden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ayrılan paya dair bir değerlendirmeye yer vermiştim. Kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse, kuruluşundan bu yana Bakanlığa ayrılan ödeneğin toplam bütçe içindeki payı %0,5’in üzerine çıkabilmiş değil. Bu pay, hem hemen hemen diğer tüm bakanlıkların bütçe paylarının hem de Avrupa ülkelerinin tamamında kültüre ayrılan payın altında yer alıyor.

Önceki yazımda da belirttiğim gibi, kültüre ne kadar ödenek ayrıldığının yanında bu ödeneğin...

November 29, 2014

Türkiye’nin 2015 yılı bütçesi geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Buna göre, toplam bütçe giderlerinin 472,9 milyar TL düzeyinde olması öngörülüyor. Bütçeden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ayrılan ödenek ise 2,3 milyar TL. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın payı geçmiş yıllara oranla bir miktar artmış olmakla birlikte hâlâ %0,5’in altında.

2015 yılında bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarına ayrılan ödenekler detaylı olarak incelendiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düşük bütçe...

Please reload