March 2, 2015

Türkiye’de bugüne kadar kültürel sektörlerle ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde, bu sektörlerdeki temel sorunların - İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi araştırma merkezi tarafından hazırlanan YEKON* Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Raporu’nda da özetlendiği gibi- şu ana başlıklar altında toplandığı görülüyor: yetkinlik eksikliği, ürün miktarı ve çeşitliliğinin yetersizliği, fiziksel altyapı eksikliği, finansal destek eksikliği, bilinç ve farkındalık eksikliği ve veri eksikliği. T...

Please reload