November 15, 2017

(Bu yazı İstanbul Art News Kasım 2017 sayısında yayınlanmıştır.)

Yaratıcı ve kültürel sektörlerde üretilen ürün ve hizmetler yüksek katma değer yaratma potansiyelleri dolayısıyla günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerin kalkınma politikalarında önemli bir yer tutuyor. Yaratıcı ekonomiyi geliştirecek önlemler almanın ülke ekonomilerine sağlayacağı katkı artık hem birçok ulusal hükümet hem de önemli uluslararası kuruluşlar tarafından anlaşılmış durumda. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde k...

November 7, 2017

(Bu yazı Sosyal Demokrat Dergi'nin Eylül/Ekim 2017 sayısında yayınlanmıştır)

Bu yazıda cumhuriyetin kuruluşundan itibaren farklı liderler ve hükümetlerce kültürün bir politika meselesi olarak nasıl ele alındığı, kültür sanat alanına fikri ve maddi ne gibi yatırımlar yapıldığı, sanatın ve toplumun kültürel düzeyinin gelişimine ne derece katkı sağlandığı gibi konuları karşılaştırmalı bir biçimde ele almaya çalışacağım. Bu bağlamda özellikle cumhuriyetin ve parlamenter demokrasinin kurucusu olan Atatürk dönemi il...

Please reload