January 6, 2018

(Bu yazı Sosyal Demokrat Dergi'nin Kasım-Aralık 2017 sayısında yayınlanmıştır.)

Kültür ve sanat, toplumsal değerlerin, kimliğin, sembollerin taşıyıcısı olması bakımından ve ayrıca son yıllarda anlaşılan ekonomik katma değer potansiyeli dolayısıyla dünyanın birçok bölgesinde uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde önemli bir politika meselesi olarak görülüyor. Türkiye’de de hem hükümetin hem de ana muhalefetin yazılı belgeleri incelendiğinde her iki tarafın da bu alanda politika üretmenin gerekliliğini göz ard...

Please reload