January 10, 2020

(Bu yazı Sosyal Demokrat Dergi'nin Mayıs-Haziran 2019 sayısında yayımlanmıştır.)

Türkiye’de belediyeler sanat ve kültür alanını iyi yönetemiyorlar. Elbette ki istisnalar, iyi örnekler var fakat bu örnekler azınlıkta kalıyor ve kaideyi bozmuyor. Bir kere bir alanı iyi yönetmek için öncelikle o alanı önemsemek, o alanın iyi yönetilmesi gerektiğinin farkında olmak gerek. Bizim ülkemizdeki çoğu il ve ilçe belediyesi zaten daha bu ilk adımda sınıfta kalıyor. Türkiye’de kültür ve sanat hiçbir zaman merkezi yöneticil...

January 10, 2020

(Bu yazı daha önce Sosyal Demokrat Dergi'de yayınlanmıştır.)

1914 yılında Fuat Uzkınay tarafından çekilen “Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı” adlı belgeselin ilk örneği olarak kabul edildiği Türk sineması 100 yılı aşkın süredir çeşitli aşamalardan geçmiştir. 1950’lere kadar yılda ortalama yalnızca 1 filmin üretildiği sinema endüstrisinde 1950’lerden itibaren uygulanan vergi indirimlerinin ve köyden kente göçün yarattığı talep artışı, teknolojik gelişmelerin film yapım masraflarını düşürmesi gibi etkenl...

Please reload