February 4, 2015

Kültürel sektörlerde üretilen ürünler biriciklik özelliği taşırlar. Yani her bir ürünün üretim süreci kendine özgüdür (popülerlik kavramının bir sonucu olarak bu ürünlerin birçoğu birbirine benzeseler de) ve başka bir ürününkine olduğu gibi aktarılamaz. Dolayısıyla bir sinema filmini, bir tiyatro gösterisini, bir müzik CD’sini üretmek, o ürünü sıfırdan inşa etmeyi gerektirir. Bu da söz konusu sektörlerde üretimin maliyetini arttırır. Kültürel sektörlere özgü bu üretim yapısının doğal sonucu ise bu sektörlerde...

Please reload