August 28, 2016

Türkiye'de yaşayan insanlar kültür sanata para harcamıyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in bu ay açıklanan 2015 yılı verilerine göre, Türkiye'deki haneler geçtiğimiz yıl, aylık gelirlerinin ortalama %2,9'unu ‘eğlence ve kültür’ harcamalarına ayırmışlar. (2014’te bu oran %3 idi). Böylelikle eğlence ve kültür, eğitim ve sağlık hizmetlerinden sonra ailelerin gelirinden en az nasibini alan üçüncü alan olmuş oluyor. (Eğitim ve sağlığın - en azından bir kısmının - birçok aile için devlet tarafından ödenen hizm...

November 20, 2015

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde 2015 yılının ilk 9 ayı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretlerine dair istatistikleri açıkladı. İstatistiklere göre 2015’in ilk 9 ayında müzeleri ve ören yerleri hiçbir şekilde (ücretli veya ücretsiz) ziyaret edilmemiş olan 3 şehir var; Bartın, Mardin ve Sakarya. Sadece ücretsiz ziyaretçi almış olan, yani kimsenin ücret ödeyerek ziyaret etmediği müze ve ören yerlerine sahip şehir sayısı ise 17. Bu şehirler, Adana, Bilecik, Bitl...

February 21, 2015

Yüksek katma değer yaratma potansiyellerine rağmen, kültürel sektörler Türkiye ekonomisinde henüz yeterince büyük bir paya sahip değiller. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de kültürel sektörlerde çalışan birey sayısının toplam istihdam içindeki payı %1, bu sektörlerde üretilen katma değerin Türkiye ekonomisinde üretilen toplam katma değere oranı ise %0,85 dolayında.

Türkiye’nin kültürel ürünler bakımından dış ticaret performansı incelendiğinde ise ilk bakışta olumlu bir tablodan söz edi...

February 7, 2015

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınması tüm dünyada artık çok ucuzladı ve kolaylaştı. Dolayısıyla, özellikle gelişmiş ülkeler için birçok ürün ve ara ürünü imalat sanayisi ucuz işgücüne dayalı ülkelerden ithal etmek giderek daha kârlı hale geldi. Öte yandan, dünya ticaretinin merkezi olan şehirler, sahip oldukları fiziksel özellikler ve sundukları fiziksel imkânlar bakımından birbirlerine giderek daha çok benzemeye başladılar. Tüm bunlar, geliş...

January 16, 2015

Müzik, film, yayıncılık gibi kültür endüstrilerinin en problemli yanı oligopol yapıda birer piyasa olmaları. Oligopol piyasalarda üretilen gelirin büyük kısmı az sayıda şirket arasında bölüşülür. Geri kalan çok sayıdaki küçük girişimci ise, varlığını sürdürmesine yetecek geliri elde etmekte bile çoğu zaman zorlanır.

Piyasanın oligopolleşmesi, kültür endüstrilerindeki üretim yapısının doğal bir sonucu. Bu endüstrilerde bir ürünü üretmenin maliyeti yüksek, üretilmiş ürünü yaymanın maliyeti ise düşüktür. Örneğin,...

December 8, 2014

Bu yıl Türkiye film endüstrisinin 100. yılını kutluyoruz. İlk yerli yapım olarak kabul edilen “Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı” isimli belgeselin 1914 yılında Fuat Uzkınay tarafından çekilmesinin ardından Türk Sineması çeşitli dönemlerden geçti. Erken Dönem olarak kabul edilen 1950 öncesi dönemde yılda ortalama 1-2 yerli film üretiliyordu. Türk Sineması’nın altın çağı olarak kabul edilen Yeşilçam Dönemi’nde ise bu rakam 200’lere kadar yükseldi. Yeşilçam Dönemi’ni takip eden 80li ve 90lı yıllarda Tür...

November 29, 2014

Türkiye’nin 2015 yılı bütçesi geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Buna göre, toplam bütçe giderlerinin 472,9 milyar TL düzeyinde olması öngörülüyor. Bütçeden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ayrılan ödenek ise 2,3 milyar TL. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın payı geçmiş yıllara oranla bir miktar artmış olmakla birlikte hâlâ %0,5’in altında.

2015 yılında bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarına ayrılan ödenekler detaylı olarak incelendiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düşük bütçe...

Please reload