September 5, 2016

"Katma değer" kavramının ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğu sıklıkla vurgulanır. Bu yazıda katma değer kavramına, kültür ekonomisinin önemli faaliyet alanlarından biri olan "gösteri sanatları" ile Türkiye'de gereğinden fazla pompalanan ve ekonomik gelişmenin lokomotifi olarak gösterilen inşaat sektörü bağlamında eğilmek istiyorum. 

Öncelikle katma değerin ne olduğuna bir bakalım. Herhangi bir sektörün katma değeri, kabaca o sektörde üretilen ürünlerin satış değerinden bu üretimde kullanılan girdilerin...

November 20, 2015

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçtiğimiz günlerde 2015 yılının ilk 9 ayı için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yeri ziyaretlerine dair istatistikleri açıkladı. İstatistiklere göre 2015’in ilk 9 ayında müzeleri ve ören yerleri hiçbir şekilde (ücretli veya ücretsiz) ziyaret edilmemiş olan 3 şehir var; Bartın, Mardin ve Sakarya. Sadece ücretsiz ziyaretçi almış olan, yani kimsenin ücret ödeyerek ziyaret etmediği müze ve ören yerlerine sahip şehir sayısı ise 17. Bu şehirler, Adana, Bilecik, Bitl...

September 1, 2015

Dikkatinizi çekmiştir, popüler bir şarkıcının yeni bir şarkısı piyasaya çıktığında, ana akım radyolar bu şarkıyı günde 4-5 kez çalarlar. Bir şarkıcı yeni çıkan şarkısını yayınlanmak üzere bir radyoya götürdüğünde, yayın yönetmeni eğer şarkıyı radyosunda çalınmaya uygun buluyorsa, şarkıyı her gün belli aralıklarla çalınmak üzere yayına sokar. İstisnaları olmakla birlikte sistem genellikle bu şekilde işler. Yani, yeni çıkan bir şarkı bir radyoda ya hiç çalınmaz ya da her gün tekrar tekrar çalınır. Radyoların iz...

March 2, 2015

Türkiye’de bugüne kadar kültürel sektörlerle ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde, bu sektörlerdeki temel sorunların - İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi araştırma merkezi tarafından hazırlanan YEKON* Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Raporu’nda da özetlendiği gibi- şu ana başlıklar altında toplandığı görülüyor: yetkinlik eksikliği, ürün miktarı ve çeşitliliğinin yetersizliği, fiziksel altyapı eksikliği, finansal destek eksikliği, bilinç ve farkındalık eksikliği ve veri eksikliği. T...

January 16, 2015

Müzik, film, yayıncılık gibi kültür endüstrilerinin en problemli yanı oligopol yapıda birer piyasa olmaları. Oligopol piyasalarda üretilen gelirin büyük kısmı az sayıda şirket arasında bölüşülür. Geri kalan çok sayıdaki küçük girişimci ise, varlığını sürdürmesine yetecek geliri elde etmekte bile çoğu zaman zorlanır.

Piyasanın oligopolleşmesi, kültür endüstrilerindeki üretim yapısının doğal bir sonucu. Bu endüstrilerde bir ürünü üretmenin maliyeti yüksek, üretilmiş ürünü yaymanın maliyeti ise düşüktür. Örneğin,...

December 8, 2014

Bu yıl Türkiye film endüstrisinin 100. yılını kutluyoruz. İlk yerli yapım olarak kabul edilen “Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı” isimli belgeselin 1914 yılında Fuat Uzkınay tarafından çekilmesinin ardından Türk Sineması çeşitli dönemlerden geçti. Erken Dönem olarak kabul edilen 1950 öncesi dönemde yılda ortalama 1-2 yerli film üretiliyordu. Türk Sineması’nın altın çağı olarak kabul edilen Yeşilçam Dönemi’nde ise bu rakam 200’lere kadar yükseldi. Yeşilçam Dönemi’ni takip eden 80li ve 90lı yıllarda Tür...

November 29, 2014

Türkiye’nin 2015 yılı bütçesi geçtiğimiz haftalarda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Buna göre, toplam bütçe giderlerinin 472,9 milyar TL düzeyinde olması öngörülüyor. Bütçeden Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ayrılan ödenek ise 2,3 milyar TL. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın payı geçmiş yıllara oranla bir miktar artmış olmakla birlikte hâlâ %0,5’in altında.

2015 yılında bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarına ayrılan ödenekler detaylı olarak incelendiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın düşük bütçe...

Please reload