October 7, 2014

Bilgi, yetenek ve yaratıcılık gibi kavramlar, günümüzde ülkelere uluslararası ekonomik rekabette avantaj sağlayacak en önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Bu durum tüm dünyada her geçen yıl daha iyi anlaşılıyor ve özellikle gelişmiş ülkeler ulusal kalkınma stratejilerinde bilgi, yetenek ve yaratıcılığın merkezde olduğu sektörleri ön planda tutmaya özen gösteriyorlar. Türkiye’de de söz konusu yaratıcı sektörlerin ülke ekonomisinin kalkınmasındaki öneminin yavaş yavaş da olsa anlaşılmakta olduğu söylenebilir....

Please reload