September 5, 2016

"Katma değer" kavramının ülke ekonomisi için ne kadar önemli olduğu sıklıkla vurgulanır. Bu yazıda katma değer kavramına, kültür ekonomisinin önemli faaliyet alanlarından biri olan "gösteri sanatları" ile Türkiye'de gereğinden fazla pompalanan ve ekonomik gelişmenin lokomotifi olarak gösterilen inşaat sektörü bağlamında eğilmek istiyorum. 

Öncelikle katma değerin ne olduğuna bir bakalım. Herhangi bir sektörün katma değeri, kabaca o sektörde üretilen ürünlerin satış değerinden bu üretimde kullanılan girdilerin...

October 7, 2014

Bilgi, yetenek ve yaratıcılık gibi kavramlar, günümüzde ülkelere uluslararası ekonomik rekabette avantaj sağlayacak en önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Bu durum tüm dünyada her geçen yıl daha iyi anlaşılıyor ve özellikle gelişmiş ülkeler ulusal kalkınma stratejilerinde bilgi, yetenek ve yaratıcılığın merkezde olduğu sektörleri ön planda tutmaya özen gösteriyorlar. Türkiye’de de söz konusu yaratıcı sektörlerin ülke ekonomisinin kalkınmasındaki öneminin yavaş yavaş da olsa anlaşılmakta olduğu söylenebilir....

Please reload