top of page
KREKSA
 
Kültür, Sanat ve Yaratıcılık alanlarında araştırma ve analizler gerçekleştirir, politika ve strateji üretir.
Kültür Ekonomisi

Kültürel ve yaratıcı sektörler, katma değer yaratma potansiyelleri dolayısıyla, ülkelerin ve şehirlerin ekonomik kalkınma stratejilerinin odağında yer almalıdırlar. 

 

KREKSA, yaratıcı ve kültürel sektörlere dair ekonomik analizlere ihtiyaç duyan kişi ve kurumların bu ihtiyaçlarını karşılar.

Kültür Politikası

Merkezi ve yerel yönetimler, kültürel ve yaratıcı sektörlerde faaliyet gösteren tüm aktörlerin görüşlerini dikkate alarak, somut araştırmalara dayalı kültür politikaları geliştimelidirler.

 

KREKSA, yönetişim anlayışına dayalı kültür politikalarının geliştirilmesinde merkezi ve yerel yönetimlerin çözüm ortağı olarak görev yapar.

   Kültür Yönetimi

Kamu ve özel sektöre ait sanat kurumları, toplumun kültürel çıkarları ile kurumların ekonomik çıkarları arasındaki denge gözetilerek yönetilmelidirler.

 

KREKSA, sanat kurumları için, kültürel ve ekonomik kalkınmayı aynı anda gerçekleştirecek yönetim modelleri geliştirir.

bottom of page