top of page

HAKKIMIZDA

KREKSA, merkezi ve yerel yönetimlerin kültürle ilgili birimlerini, özel kültür kurumlarını ve kültür alanında çalışan profesyonelleri güvenilir araştırma, danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle desteklemek üzere kurulmuştur. 

 

KREKSA, kültür endüstrileri ve yaratıcı sektörler, sanat ve kültür yönetimi, kültür politikaları, kültür ekonomisi, yaratıcı şehir, kamusal sanat, kültürel ifadelerin çeşitliliği, toplumdaki dezavantajlı gruplar, alt-kültür, toplumsal cinsiyet eşitliği, kültür mirası ve kültür turizmi kavramları odağında projeler geliştirir, araştırma ve analizler gerçekleştirir, strateji ve politika üretir.

 

KREKSA, her düzeyden akademi ve sektör temsilcilerinden oluşan geniş iletişim ağı sayesinde, bünyesinde gerçekleştirilecek her proje için, o projenin ihtiyaçlarına en uygun çalışma ekibini oluşturur.

KURUCU
Dr. Funda Lena

Kültür Ekonomisi ve Kültür Politikaları Uzmanı

KREKSA'nın kurucusu Funda Lena, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden ikincilikle ve Alper Orhon Ekonometri ödülü ile mezun oldu. 2007 yılında aynı kurumda yüksek lisans eğitimini birincilikle ve Murat Sertel Ekonomi ödülünü alarak tamamladı. Ardından profesyonel kariyerine 5 yıl boyunca müzik sektöründe devam etti. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinde, Sanat ve Kültür Yönetimi alanında başladığı doktora eğitimini Mayıs 2017'de birincilikle tamamladı.

 

Lena, 2012 yılından bu yana, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, British Council, İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kurumlar tarafından fonlanan çeşitli projelerde yürütücülük, koordinatörlük, danışmanlık, rapor yazımı gibi görevler üstlendi. 2013-2017 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi'nde uzman araştırmacı ve koordinatör olarak çalıştı. Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Koalisyonları Federasyonu üyesi olan Türkiye Kültürel Çeşitlilik Koalisyonu KEGeP'in kurucu üyesidir ve 3 yıl süreyle kurumda koordinatörlük görevini yürütmüştür. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

2020 yılında sanatçı ve kültür profesyonelleri için bir iletişim ve işbirliği platformu olan Kültür AĞI'nı kurdu. Yine aynı yıl Açık Radyo'da Covid-19 salgınının Türkiye'de kültürel sektörlere etkisini sektör profesyonelleriyle derinlemesine görüştüğü Kültür Sektörü programını hazırlayıp sundu.

Kültür politikaları ve kültür ekonomisi alanında kitaplar, makaleler ve raporlar kaleme almaya devam etmektedir.

Avrupa Kültür Araştırmacıları Birliği (ECURES), Uluslararası Kültür Ekonomisi Birliği (ACEI), Musiki Eseri Sahipleri Meslek Grubu (MSG), Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) ve Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR) üyesidir.

 

 

bottom of page