June 8, 2020

(Bu yazı Sosyal Demokrat Dergi'nin Mayıs-Haziran 2020 sayısında yayınlanmıştır.)

Ülke ve dünya olarak içinden geçtiğimiz bu olağanüstü süreç, tüm sektörleri olduğu gibi, kültürel sektörleri de derinden etkiledi. Hatta diyebiliriz ki, kültürel sektörler ve özellikle de gösteri sanatları alanı, zaten kırılgan olan ekonomik yapıları ve de sosyalleşmeye dayalı iş modelleri dolayısıyla, en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Kalabalıklar halinde bir araya gelinmeden icra edilmesinin pek bir anlamı olmayan sa...

January 10, 2020

(Bu yazı Sosyal Demokrat Dergi'nin Mayıs-Haziran 2019 sayısında yayımlanmıştır.)

Türkiye’de belediyeler sanat ve kültür alanını iyi yönetemiyorlar. Elbette ki istisnalar, iyi örnekler var fakat bu örnekler azınlıkta kalıyor ve kaideyi bozmuyor. Bir kere bir alanı iyi yönetmek için öncelikle o alanı önemsemek, o alanın iyi yönetilmesi gerektiğinin farkında olmak gerek. Bizim ülkemizdeki çoğu il ve ilçe belediyesi zaten daha bu ilk adımda sınıfta kalıyor. Türkiye’de kültür ve sanat hiçbir zaman merkezi yöneticil...

January 10, 2020

(Bu yazı daha önce Sosyal Demokrat Dergi'de yayınlanmıştır.)

1914 yılında Fuat Uzkınay tarafından çekilen “Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı” adlı belgeselin ilk örneği olarak kabul edildiği Türk sineması 100 yılı aşkın süredir çeşitli aşamalardan geçmiştir. 1950’lere kadar yılda ortalama yalnızca 1 filmin üretildiği sinema endüstrisinde 1950’lerden itibaren uygulanan vergi indirimlerinin ve köyden kente göçün yarattığı talep artışı, teknolojik gelişmelerin film yapım masraflarını düşürmesi gibi etkenl...

January 6, 2018

(Bu yazı Sosyal Demokrat Dergi'nin Kasım-Aralık 2017 sayısında yayınlanmıştır.)

Kültür ve sanat, toplumsal değerlerin, kimliğin, sembollerin taşıyıcısı olması bakımından ve ayrıca son yıllarda anlaşılan ekonomik katma değer potansiyeli dolayısıyla dünyanın birçok bölgesinde uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde önemli bir politika meselesi olarak görülüyor. Türkiye’de de hem hükümetin hem de ana muhalefetin yazılı belgeleri incelendiğinde her iki tarafın da bu alanda politika üretmenin gerekliliğini göz ard...

November 15, 2017

(Bu yazı İstanbul Art News Kasım 2017 sayısında yayınlanmıştır.)

Yaratıcı ve kültürel sektörlerde üretilen ürün ve hizmetler yüksek katma değer yaratma potansiyelleri dolayısıyla günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerin kalkınma politikalarında önemli bir yer tutuyor. Yaratıcı ekonomiyi geliştirecek önlemler almanın ülke ekonomilerine sağlayacağı katkı artık hem birçok ulusal hükümet hem de önemli uluslararası kuruluşlar tarafından anlaşılmış durumda. Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminde k...

November 7, 2017

(Bu yazı Sosyal Demokrat Dergi'nin Eylül/Ekim 2017 sayısında yayınlanmıştır)

Bu yazıda cumhuriyetin kuruluşundan itibaren farklı liderler ve hükümetlerce kültürün bir politika meselesi olarak nasıl ele alındığı, kültür sanat alanına fikri ve maddi ne gibi yatırımlar yapıldığı, sanatın ve toplumun kültürel düzeyinin gelişimine ne derece katkı sağlandığı gibi konuları karşılaştırmalı bir biçimde ele almaya çalışacağım. Bu bağlamda özellikle cumhuriyetin ve parlamenter demokrasinin kurucusu olan Atatürk dönemi il...

August 30, 2017

(Bu yazı 21 Ağustos 2017 tarihinde Art Unlimited'de yayınlanmıştır.)

Radyolarda, müzik televizyon kanallarında, kafelerde, restoranlarda, gece kulüplerinde ve hatta bindiğimiz toplu taşıma araçlarında duyduğumuz Türkçe şarkıların büyük bir çoğunluğu son yıllarda iyice tektipleşmiş durumda. Eskiden çok daha çeşitli müzikal türler kulaklarımıza çalınıyorken artık her bir türün giderek poplaşması, popun da kendi içinde standartlaşmış kalıplar içine sıkışıp kalması söz konusu. Tabii bu durum daha ziyade ana akım m...

August 28, 2017

(Bu yazı Sosyal Demokrat Dergi 2017 Temmuz-Ağustos sayısında yayınlanmıştır.)

UNESCO Genel Konferansı tarafından 2005 yılında kabul edilen ve 2007 yılında yürürlüğe giren Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ), geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) alınan kararla Türkiye tarafından onaylandı.

Türkiye aslında sözleşmeye imza koyan ilk ülkelerden biri. Fakat bir ülkenin KİFAÇ’ı imzalamış olması sözleşmenin o ülkede hemen yürürlüğe gireceği anlamına ge...

June 26, 2017

(Bu yazı Sosyal Demokrat Dergi 2017 Mayıs-Haziran sayısında yayınlanmıştır.)

Son 20-30 yıldır dünyada -özellikle gelişmiş ülkeler ve Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütler nezdinde- kültür alanına dair bir paradigma değişimi yaşanıyor. Sanatsal ifadeleri de içine alan kültür kavramı, artık kimliğin, anlamın ve değerlerin taşıyıcısı olması dolayısıyla sahip olduğu içsel önemin yanı sıra, kaynağı olduğu kültür endüstrileri vasıtasıyla ülke ekonomilerinin önemli bir parçası...

April 5, 2017

(Bu yazı 5 Nisan 2017'de kultur.limited'de yayınlanmıştır).

Türkiye uzun yıllardır sanatın ve sanatçının özgürlüklerini kısıtlayan, sanat eserlerinden “ucube” diye bahsetme cüretini kendinde bulan, baleyi belden aşağı bir gösteri olarak gören, yandaş sanatçılarını destekleyip muhalif olanları dışlayan bir zihniyet tarafından yönetiliyor. Hâl böyle olunca kültür-sanat sektörünün emekçileri (sanatçılar, yazarlar, kültür yöneticileri, ilgili alanlarda çalışan akademisyenler vb.) bir yandan bu zihniyeti değiştirip...

Please reload