August 18, 2015

Her konserinde binlerce dolar kazanan keman virtiözü Joshua Bell’in, enstrümanını metro istasyonunda çaldığı zaman kimsenin ona dönüp bakmayışına dair hikayeyi çoğumuz biliriz. Bell, ABD’de bir metro istasyonunda 3,5 milyon dolar değerindeki kemanıyla 45 dakika boyunca 6 Bach eseri çalar. Bu esnada oradan geçen hemen hemen hiç kimse ondaki dehayı fark etmez. Sonuç olarak, 3 gün önce verdiği konserin biletleri 100 dolardan satılan Bell, metrodaki performansı karşılığında yalnızca 32 dolar kazanır… İnsanoğlu iy...

August 9, 2015

Beste kelimesinin karşılığı İngilizcede ve Fransızcada composition, Almancada komposition, İtalyancada composizione’dir ve kelime, tüm bu dillerde bir müzik eserinin bütününün üretimine dair bir anlam içerir. Beste, Türk Dil Kurumu tarafından da aynı müzikal bütünlüğe işaret eder şekilde “bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü” olarak tanımlanmıştır. Popüler müzik piyasasında ise kelimenin anlamı daraltılmış ve “beste” derken yalnızca şarkının ana melodisi kastedilir olmuştur. Yani popüler müzikte, bir...

August 2, 2015

Yazın gelmesiyle birlikte İstanbul’un büyük açık hava mekânlarında Türk pop müziği konserleri başladı. Birçoğu tanınmış, ana akım pop şarkıcılarına ait olan konserlere dair haberler de gazetelerde ve televizyonlarda söz konusu şarkıcılar için birer pr/tanıtım malzemesi olarak yer alıyor. Bu haberlerde zaman zaman konserlerin dünya standartlarında büyük şovlar halinde kurgulandığından bahsedilip konser sahibi şarkıcıya övgüler yağdırılıyor. Bu büyük canlı müzik etkinlikleri için kalabalık ekiplerin büyük emekl...

July 25, 2015

Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerindeki sinema istatistikleri incelendiğinde, Türkiye’de yerli filmlerin yabancı filmlere tercih edilme oranının Avrupa ülkelerine göre çok yüksek olduğu görülüyor. 2014 yılında Türkiye’de yerli filmler için kesilen bilet sayısı toplam biletlerin %58’ini oluştururken, bu oran Fransa’da %44, Almanya’da %27, İngiltere’de %26, İtalya’da %28, İsveç’te %26, Belçika’da %14, İsviçre’de %6 düzeyinde. (Kaynak: Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi). “Yabancı film” başlığı altında yer alan yapım...

July 11, 2015

Bu yıl, UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 10. Yılı. Sözleşme, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki farklı kültürel ifadelerin korunması, üretilmeye devam edilmesi ve toplumun her kesimiyle buluşmasının sağlanması amaçlarıyla UNESCO tarafından 2005 yılında düzenlendi ve bugüne kadar 139 ülke ve Avrupa Birliği (AB) tarafından imzalandı. Sözleşmenin Türkiye tarafından imzalanması konusu uzun zamandır hükümet gündeminde yer alıyor ve Türkiye’nin sö...

May 9, 2015

Türkiye’de son yıllarda ana akım radyo ve müzik televizyon kanallarında duyduğumuz şarkıların müzikal özellikleri bakımından birbirlerine ne kadar çok benzediğine, yeni birer “hit” olarak sunulan bu şarkıların içinde pek de fazla müzikal yenilik olmadığına bir önceki yazımda değinmiştim. Bu popüler şarkılar, benzer ritim kalıpları üzerine benzer melodik yapılarda kurgulanmanın yanında, işledikleri temalar ve bu temaların söze dökülme biçimleri bakımından da büyük benzerlikler taşıyorlar. Ana akım pop müzik ar...

April 8, 2015

Ana akım radyolarda ve müzik televizyon kanallarında her gün birtakım pop müzik şarkılarıyla karşılaşıyoruz. Piyasaya çıktıkları anda programcılar tarafından “yeni” birer “hit” olarak tanıtılan bu şarkıların çoğu aslında müzikal olarak birbirlerine çok benziyorlar. Benzer ritim kalıpları üzerine yazılmış benzer makamsal yapılara sahip ezgiler, benzer temaları işleyen şarkı sözleriyle buluşup dinleyiciye ulaşıyor. Bu durum çoğu zaman Türkiye’de pop müzik piyasasında üretilen şarkıların bunlardan ibaret olmasın...

March 2, 2015

Türkiye’de bugüne kadar kültürel sektörlerle ilgili yapılmış araştırmalar incelendiğinde, bu sektörlerdeki temel sorunların - İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi araştırma merkezi tarafından hazırlanan YEKON* Yaratıcı Ekonomi Çalışmaları Raporu’nda da özetlendiği gibi- şu ana başlıklar altında toplandığı görülüyor: yetkinlik eksikliği, ürün miktarı ve çeşitliliğinin yetersizliği, fiziksel altyapı eksikliği, finansal destek eksikliği, bilinç ve farkındalık eksikliği ve veri eksikliği. T...

February 21, 2015

Yüksek katma değer yaratma potansiyellerine rağmen, kültürel sektörler Türkiye ekonomisinde henüz yeterince büyük bir paya sahip değiller. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye’de kültürel sektörlerde çalışan birey sayısının toplam istihdam içindeki payı %1, bu sektörlerde üretilen katma değerin Türkiye ekonomisinde üretilen toplam katma değere oranı ise %0,85 dolayında.

Türkiye’nin kültürel ürünler bakımından dış ticaret performansı incelendiğinde ise ilk bakışta olumlu bir tablodan söz edi...

February 7, 2015

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin etkisiyle mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınması tüm dünyada artık çok ucuzladı ve kolaylaştı. Dolayısıyla, özellikle gelişmiş ülkeler için birçok ürün ve ara ürünü imalat sanayisi ucuz işgücüne dayalı ülkelerden ithal etmek giderek daha kârlı hale geldi. Öte yandan, dünya ticaretinin merkezi olan şehirler, sahip oldukları fiziksel özellikler ve sundukları fiziksel imkânlar bakımından birbirlerine giderek daha çok benzemeye başladılar. Tüm bunlar, geliş...

Please reload